Verwarming

Voor het onderhoud en herstel van de verwarming in uw woning heeft de BMH een contract afgesloten met de firma Six.  U betaalt hier iedere maand een bijdrage voor.  Six komt één keer per jaar langs om de centrale verwarming na te zien en te kuisen.  Is dit bij u niet het geval ?  Verwittig Six op het rechtstreeks nummer 051 31 20 12

7.1 Ketel van de centrale verwarming

Onderhoud

Voor het onderhoud van de centrale verwarming heeft de BHM een contract afgesloten met de firma Six. Zie hierboven.

Is er een defect aan de cv-ketel? Bel dan naar Six op het rechtstreeks nummer 051 31 20 12. Zij staan ook 24 uur op 24 in voor pechverhelping bij dringende gevallen.

Opgelet!

U mag het onderhoud van de cv-ketel niet zelf doen. Laat steeds Six aan de cv-ketel werken. Hou de ruimte rond de cv-ketel altijd vrij.

Tip

Kijk om de maand de waterdruk van de centrale verwarming na op demanometer’. Deze moet steeds +/1 kg druk aangeven. De manometer vindt u aan de cv-ketel.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de CV-ketel en de onderdelen door vorst  Six 
Er is schade aan de CV-ketel door een fout van de huurder  Six (maar de bewoner kan verantwoordelijk gesteld worden)
Er is een lek bij de CV-ketel  Six
De CV-ketel werkt niet zoals het moet  Six
Er is een lek in een gasleiding voor de teller  Fluvius
Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan achter de teller  Six
Er hangt een gasgeur in de woning  Fluvius

 

7.2 Radiator

Onderhoud

Hou de roosters van de radiators vrij.

Draai de kranen van radiatoren met water elke maand open en dicht.

Bescherm de radiatoren tegen vorst en roest door ze steeds droog te houden.

Opgelet!

Hang geen natte kleren of handdoeken te drogen op de radiator.

U mag nooit een gasradiator, kachel, allesbrander of elektrische verwarming aansluiten of gebruiken die niet voldoet aan de huidige veiligheidsnormen

U mag geen butaangas of propaangas gebruiken of bewaren in de woning of appartement.

Tip:

Laat uw overgordijnen niet over de radiator hangen, zo wint u veel warmte.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De radiator komt los van de muur door er iets zwaar op te zetten  Six
De radiator is losgemaakt door de huurder  Six
De kraan of knop van de radiator is los, draait door, zit vast of lekt    Six
De radiator maakt vreemde geluiden (bv. tikken,...)  Six
De radiator komt los van de muur door scheuren in de muur  Six
De radiator is lek  Six
De radiator wordt niet warm door een lek in het watercircuit  Six
De radiator of de kraan van de radiator is verouderd en versleten  Six
De elektrische radiator is verbrand  Six

 

7.3 Thermostaat

Tip:

Laat uw woning nooit afkoelen tot onder 15 graden. Zet dus ook 's nachts de thermostaat nooit onder 15 graden, zo bespaart u heel wat energie.

Kan u de thermostaat niet afstellen omdat u er geen boekje van hebt? Neem dan contact op met de BMH op 050 45 90 80.

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De thermostaat hangt los, is stuk of weg Six
De thermostaat is verouderd en versleten  Six

De thermostaat is stuk

 Six

 

7.4 Elektrische verwarming (accumulatiekachels)

Onderhoud

Reinig de elektrische verwarmingstoestellen om de 6 maanden met een licht vochtige doek en maak ze stofvrij (zonder ze open te doen).

Opgelet!

Plaats geen voorwerpen op de radiators.

U mag het onderhoud van de elektrische verwarming niet zelf doen. Laat steeds Six aan de elektrische verwarming werken.

Herstelling

Wat is er aan de hand Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De rooster is stuk, los of weg  Six
Er is tijdens het schoonmaken water in de elektrische verwarming gelopen waardoor er korstsluiting is ontstaan  Six

De ommanteling is beschadigd

 Six
De bedieningsknoppen zijn afgebroken     Six
Er is een defect aan de verwarming  Six

  

7.5 Gasleidingen

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting moet alle herstellingen uitvoeren.

7.6 Vloeibaar gas

Opgelet! Het stockeren en/of gebruiken van vloeibaar gas, gasflessen of petroleum is ten strengste verboden.